Instorting Engelse Ronan Point Tower

F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een gasexplosie in een keuken op de 18e verdieping van een woontoren blaast een gevelelement weg. Bij de kettingreactie die volgt komen alle vloeren van de zuidoosthoek van het gebouw naar beneden. Oorzaak van deze partiële instorting is dat in het ontwerp geen rekening is gehouden met een tweede draagweg.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-37
Aantal pagina's2
TijdschriftBouwwereld
Volume104
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Instorting Engelse Ronan Point Tower'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit