Institutional reforms of port authorities in the Netherlands; the establishment of port development companies

P.W. de Langen, L.M. van der Lugt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Institutional reforms of port authorities in the Netherlands; the establishment of port development companies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen