Instantanes Fördervolumen, geometrisches Hubvolumen und Ungleichfoermigkeitsgrad von Zahnradpumpen

F.A.M. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)549-554
TijdschriftIndustrie-Anzeiger
Volume93
Nummer van het tijdschrift26
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit