Instantaneous wave-free ratio versus fractional flow reserve

Nico H.J. Pijls, Bernard De Bruyne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1596
Aantal pagina's1
TijdschriftThe New England Journal of Medicine
Volume377
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 okt 2017

Citeer dit