Instantaneous control of interacting particle systems in the mean-field limit

Martin Burger, René Pinnau (Corresponding author), Claudia Totzeck, Oliver Tse, Andreas Roth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Instantaneous control of interacting particle systems in the mean-field limit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen