Instant consumptie van stedelijke leegte. Een Vlaamse blik op stadsontwerp in Nederland

B.E.J. Meulder, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een volwaardig stadsontwerp doet onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op basis van de eigenheid van een stedelijke locatie, aldus Bruno De Meulder. In Nederland is de neiging groot om het specifieke ‘anderssoortige’ karakter van stedelijke leegtes snel te vervangen door een wervend eindbeeld. De ontwerpen voor de Kanaaloevers in Apeldoorn en het Leuvense stationsgebied ontsnappen hier deels aan en gaan uit van een andere, meer open aanpak. Een pleidooi voor een kritisch contextueel stadsontwerp.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-45
Aantal pagina's6
TijdschriftStedebouw & Ruimtelijke Ordening
Volume85
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Instant consumptie van stedelijke leegte. Een Vlaamse blik op stadsontwerp in Nederland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit