Installaties en hun geluid

H.J. Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In gebouwen worden steeds vaker en meer installaties van diverse aard toegepast. Dat varieert van eenvoudige cv-installaties en installaties voor de aan- en afvoer van water tot warmte/krachtinstallaties en gebalanceerde ventilatiesystemen, afhankelijk van het type gebouw. Bij elke installatie is geluid automatisch een bijproduct: van het totaal geïnstalleerde mechanische of elektrische vermogen wordt een zeker percentage omgezet in geluidsenergie.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-5
Aantal pagina's1
TijdschriftTVVL Magazine
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Installaties en hun geluid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit