Instability of zeolite Y supported cobalt sulfide hydrotreating catalysts in the absence of H2S

M.J. Vissenberg, P.W. Bont, de, E.M. Oers, van, R.A. de Haan, E. Boellaard, A.M. Kraan, van der, V.H.J. Beer, de, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
158 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Instability of zeolite Y supported cobalt sulfide hydrotreating catalysts in the absence of H2S'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen