Instability of zeolite Y supported cobalt sulfide : an adsorption study

M.V. Sychev, M.J. Vissenberg, V.H.J. Beer, de, R.A. Santen, van, M. Rozwadowski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Instability of zeolite Y supported cobalt sulfide : an adsorption study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen