Instability of MaxWeight scheduling algorithms

P.M. Ven, van de, S.C. Borst, V. Shneer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Instability of MaxWeight scheduling algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen