Instabilities of the flow around a cylinder and emission of vortex dipoles

Z. Kizner, V. Makarov, L.P.J. Kamp, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
354 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Instabilities of the flow around a cylinder and emission of vortex dipoles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen