Inspectie-interval is geen toeval – vermoeiing van bruggen (2) : bepalingsmethode voor stalen brugdekken

J. Maljaars, C. Giezen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

174 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het verstrijken van de vermoeiingslevensduur vna stalen verkeersbruggen stelt beheerders ervan voor een aantal dilemma's. Wanneer moet ik de eerste inspectie laten plaatsvinden en bij welke details? Wat is het inspectie-interval voor voldoende veiligheidsniveau? Als er een scheur gevonden wordt, hoeveel tijd heb ik om een reparatie uit te voeren? Welke inspectiemethode moet ik toepas-sen? Dit artikel geeft een (berekenings)methode om een gefundeerd antwoord te kunnen geven op deze vragen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52-59
TijdschriftBouwen met Staal
Volume242
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit