Insights on Learning Tractable Probabilistic Graphical Models

Alvaro Henrique Chaim Correia

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

256 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Campos, Cassio P., Promotor
  • Peharz, Robert, Co-Promotor
Datum van toekenning22 jun. 2023
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5775-2
StatusGepubliceerd - 22 jun. 2023

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit