Insights into the initiation process of enzymatic ring-opening polymerization from monofunctional alcohols using liquid chromatography under critical conditions

M. Geus, de, Ron Peters, C.E. Koning, A. Heise

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insights into the initiation process of enzymatic ring-opening polymerization from monofunctional alcohols using liquid chromatography under critical conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science