Insights from dividing 3D goal-directed movements into meaningful phases

C.J.H. Nieuwenhuizen, J.B.O.S. Martens, L. Liu, R. Liere, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Insights from dividing 3D goal-directed movements into meaningful phases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen