Insights from chiral polyfluorene on the unification of molecular exciton and cholesteric liquid crystal theories for chiroptical phenomena

G. Lakhwani, S.C.J. Meskers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insights from chiral polyfluorene on the unification of molecular exciton and cholesteric liquid crystal theories for chiroptical phenomena'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie