Insight into different module options for the electro-absorption modulator

M. Trajkovic, F. Blache, H. Debregeas, K.A. Williams, X.J.M. Leijtens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit