InSb Nanowire Heterostructures for Topological Quantum Computing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Verheijen, Marcel A., Co-Promotor
Datum van toekenning8 jul 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5311-2
StatusGepubliceerd - 8 jul 2021

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo 1 year, pdf open access 08-07-2022.

Citeer dit