InSANe InSb nanowire quantum devices

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Verheijen, Marcel A., Co-Promotor
Datum van toekenning18 jun 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5285-6
StatusGepubliceerd - 18 jun 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit