InP monolithically integrated wavelength selector based on periodic optical filter and optical switch chain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
195 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'InP monolithically integrated wavelength selector based on periodic optical filter and optical switch chain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics