Innovations on thin ice

C. Versluis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1183-1192
TijdschriftTechnovation
Volume25
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit