Innovations in social entrepreneurship for sustainable biofuel production : the case of Tanzanian Outgrowers cultivating Jatropha for the global biofuel chain

A.J. Balkema, H.A. Romijn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovations in social entrepreneurship for sustainable biofuel production : the case of Tanzanian Outgrowers cultivating Jatropha for the global biofuel chain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie