Innovation management in the Belle Epoque: How plasma went commercial I 1903

V. Hessel, Q. Wang, J. Lang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-75
Aantal pagina's4
TijdschriftChimica Oggi
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit