Innovation, corporate strategy and cultural context : what is the mission for international business communication?

J.M. Ulijn, D. O'Hair, M.C.D.P. Weggeman, G. Ledlow, H.T. Hall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovation, corporate strategy and cultural context : what is the mission for international business communication?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie