Innovatiebeleid in de EU

D. Jacobs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Om de beleidsruimte in het kader van de internationalisering te bepalen is het nuttig om vier ontwikkelingslijnen te onderscheiden. Dat zijn aanpassingsbeleid, internationale samenwerking, beleidsconcurrentie in de vorm van creatief boekhouden en beleidsconcurrentie door de eigen specialisaties te versterken en uit te bouwen. Deze lijnen worden vanuit bet perspectief van innovatiebeleid besproken, waarbij gepleit wordt voor meer nadruk op ontwikkelen van de eigen specialisaties.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)672-676
Aantal pagina's5
TijdschriftEconomisch-Statistische Berichten
Volume82
Nummer van het tijdschrift4119
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit