Innovate or imitate? Behavioural technological change

C. Hommes, P. Zeppini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
233 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovate or imitate? Behavioural technological change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen