Innovate dementia: the development of a living lab protocol to evaluate interventions in context

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Zoekresultaten