Innovate dementia: the development of a living lab protocol to evaluate interventions in context

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Innovate dementia: the development of a living lab protocol to evaluate interventions in context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Engineering