Innovare necesse est

B.J.G. van der Kooij

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's31
StatusGepubliceerd - 1988

Bibliografische nota

Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het management van innovatie-processen aan de faculteit der Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven op 9 september 1988.

Citeer dit