InMotion hybrid racecar : F1 performance with LeMans endurance

J. Jacob, J.A. Colin, H. Montemayor, D. Sepac, H.D. Trinh, S.F. Voorderhake, P. Zidkova, J.J.H. Paulides, A. Borisavljevic, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
252 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'InMotion hybrid racecar : F1 performance with LeMans endurance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen