Inleiding in de capillaire elektroforese: basisbegrippen, uitvoerings-vormen en karakteristieken

J.L. Beckers, J.P.M. Wielders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

In de verschillende bijdragen aan dit themanummer Capillaire Elektroforese (CE) worden diverse toepassingen van de CE in de klinische chemie beschreven. Alhoewel "elektroferogrammen" vaak sterk lijken op "chromatogrammen" is het scheidingsprincipe elektroforese duidelijk verschillend van het chromatografisch scheidingsprincipe. Teneinde de verschillende toepassingen van CE te kunnen doorzien wordt in dit inleidend artikel uitgelegd wat elektroforese is, wordt de opbouw van een CE-apparaat beschreven en wordt een aantal basisbegrippen uit de elektroforese behandeld. Ook komen de verschillende uitvoeringsvormen en enige typische kenmerken van elektroforese aan de orde.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)210-219
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie
Volume25
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit