Initial stress and nonlinear material behavior in patient-specific AAA wall stress analysis

L. Speelman, E.M.H. Bosboom, G.W.H. Schurink, J. Buth, M. Breeuwer, M.J.H.M. Jacobs, F.N. Van De Vosse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Initial stress and nonlinear material behavior in patient-specific AAA wall stress analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen