Initial cellular response to laser surface engineered biomaterials

L. Prodanov, E. Lamers, X.F. Walboomers, J.A. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Initial cellular response to laser surface engineered biomaterials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie