Inherently chiral cone-calix[4]arenes via a subsequent upper rim ring-closing/opening methodology

José Augusto Berrocal (Corresponding author), Matthew B. Baker, Laura Baldini, Alessandro Casnati, Stefano Di Stefano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inherently chiral cone-calix[4]arenes via a subsequent upper rim ring-closing/opening methodology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering