Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw : een streven naar erkenning en macht

H.W. Lintsen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2062 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Broer, L.J.F., Promotor
  • Houten, van, B.C., Promotor
  • Mok, A.L., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning16 mei 1980
Plaats van publicatieDen Haag
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-247-2322-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Bibliografische nota

Proefschrift Technische Hogeschool Eindhoven

Citeer dit