Ingenieur in de elektriciteitsvoorziening - quo vadis?

M. Antal

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 1981

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek aan de Technische Hogeschool Eindhoven op 29 mei 1981.

Citeer dit