(In,Ga)As islands formed on shallow patterned GaAs (100) substrates by molecular beam epitaxy

Q. Gong, R. Nötzel, H.-P. Schönherr, K.H. Ploog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(In,Ga)As islands formed on shallow patterned GaAs (100) substrates by molecular beam epitaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen