Infrastructure: the social value of shared resources

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

199 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)118-121
TijdschriftPrometheus
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit