Infrastructure cost comparison of running web applications in the cloud using AWS lambda and monolithic and microservice architectures

Mario Villamizar, Oscar Garces, Lina Ochoa, Harold Castro, Lorena Salamanca, Mauricio Verano, Rubby Casallas, Santiago Gil, Carlos Valencia, Angee Zambrano, Mery Lang

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    100 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Infrastructure cost comparison of running web applications in the cloud using AWS lambda and monolithic and microservice architectures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen