Infrared thermography of sorptive heating of thin porous media: experiments and continuum simulations

Vignesh Murali, Jos Zeegers, Anton Darhuber (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Infrared thermography of sorptive heating of thin porous media: experiments and continuum simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie