Infotaxis in a turbulent 3D channel flow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Infotaxis in a turbulent 3D channel flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen