Informed source extraction from a mixture of sources exploiting second order temporal structure

B.B.A.J. Bloemendal

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

397 Downloads (Pure)

Samenvatting

Extracting a specific signal from among many
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Bergmans, Jan W.M., Promotor
  • Sommen, Piet C.W., Co-Promotor
  • van de Laar, Jakob, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning17 jan 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4661-9
StatusGepubliceerd - 17 jan 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit