Information technology and collaboration tools within the e-supply chain management of the aviation industry

A. Nucciarelli, M. Gastaldi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Information technology and collaboration tools within the e-supply chain management of the aviation industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science