Information sharing between chain members in crisesmangement in The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Samenvatting

Sheet presentatie
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Information sharing between chain members in crisesmangement in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit