Information logistics: A data integration strategy for interorganizational networks

B.H.P.J. Vermeer, A.F.L. Veth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's20
TijdschriftInternational Journal of Electronic Commerce
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit