Information impact on quality of travel choices: analysis of data from a multimodal travel simulator

C.G. Chorus, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Information impact on quality of travel choices: analysis of data from a multimodal travel simulator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science