Information extraction from the web using a search engine

G. Geleijnse

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  451 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Frits Philips Inst. Quality Management
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aarts, Emile H.L., Promotor
  • Korst, Jan H.M., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning8 dec 2008
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-74445-85-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit