Informatiestromen en het ontstaan van een produkt

L.H.T.M. Beukering, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-21
TijdschriftI-twee werktuigbouwkunde
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit