Informatieordening door middel van ontwerp-kaarten ten behoeve van procesbeheersing

H.H. Mal, van, F. Kools, E.J. Hekma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)376-383
  TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit