Informatie ontginnen op het Internet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Internet is niet alleen het grootste netwerk van computernetwerken ter wereld, het bevat ook de grootst mogelijke verzameling aan on-line informatie, over elk mogelijk onderwerp. Het ontbreken van een catalogus of index maakt het voor gebruikers echter moeilijk om net die informatie te vinden die ze nodig hebben. Dit artikel geeft een overzicht van de technieken die op Internet gebruikt worden om informatie te vinden en van de vrij beschikbare hulpmiddelen die op die technieken zijn gebaseerd. Een goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende zoekhulpmiddelen kan gebruikers helpen bij het kiezen van het meest geschikte hulpmiddel voor elke taak.
Originele taal-2Nederlands
TitelHandboek informatica
Pagina'sC 5415-1-C5415-29
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit